Soi Cầu Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,300.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :27-06-22


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
27-06-22 TT Huế
Phú Yên
26-06-22Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Kon Tum,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
264
25-06-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
282
24-06-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
222
23-06-22Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
235
22-06-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 Đà Nẵng236
21-06-22Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
236
20-06-22TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Phú Yên255
19-06-22Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
256
18-06-22Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
292
17-06-22Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 7 Ninh Thuận
212
16-06-22Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
238
15-06-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
230
14-06-22Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc,
Trúng đầu 7 Quảng Nam
240
13-06-22TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
274
12-06-22Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
257
11-06-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
228
10-06-22Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
256
09-06-22Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
246
08-06-22Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
251
07-06-22Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 3 Quảng Nam
266
06-06-22TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng đuôi 2 Phú Yên
293
05-06-22Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum247
04-06-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
254
03-06-22Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
256
02-06-22Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 5 Quảng Bình
254
01-06-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
250