Soi Cầu Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,200.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :22-04-24


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
22-04-24 TT Huế
Phú Yên
21-04-24Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
253
20-04-24Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
274
19-04-24Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
256
18-04-24Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
256
17-04-24Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
238
16-04-24Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 8 Quảng Nam
264
15-04-24TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
256
14-04-24Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum280
13-04-24Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
245
12-04-24Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
244
11-04-24Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
264
10-04-24Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
268
09-04-24Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
243
08-04-24TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 7 Phú Yên
258
07-04-24Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
256
06-04-24Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
271
05-04-24Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Gia Lai283
04-04-24Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
232
03-04-24Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
245
02-04-24Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
263
01-04-24TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
248
31-03-24Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 6 Kon Tum,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
245