Soi Cầu Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp,300.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :27-06-22


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
27-06-22 TT Huế
Phú Yên
26-06-22Kon Tum: 08,
Khánh Hòa: 44
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
345
25-06-22Đà Nẵng: 20,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 53
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
351
24-06-22Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 14
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
352
23-06-22Quảng Bình: 00,
Bình Định: 91,
Quảng Trị: 76
Trúng Quảng Bình,
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
340
22-06-22Đà Nẵng: 76,
Khánh Hòa: 53
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
381
21-06-22Đắc Lắc: 05,
Quảng Nam: 63
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
345
20-06-22TT Huế: 58,
Phú Yên: 52
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
369
19-06-22Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 67
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
362
18-06-22Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 36,
Đắc Nông: 63
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
372
17-06-22Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 59
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
330
16-06-22Bình Định: 90,
Quảng Trị: 54,
Quảng Bình: 40
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
353
15-06-22Đà Nẵng: 16,
Khánh Hòa: 01
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
346
14-06-22Đắc Lắc: 85,
Quảng Nam: 27
Trúng Đắc Lắc359
13-06-22TT Huế: 93,
Phú Yên: 66
Trúng TT Huế363
12-06-22Kon Tum: 50,
Khánh Hòa: 26
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
389
11-06-22Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 87,
Đắc Nông: 52
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
359
10-06-22Gia Lai: 69,
Ninh Thuận: 37
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
371
09-06-22Bình Định: 55,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
366
08-06-22Đà Nẵng: 94,
Khánh Hòa: 51
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
386
07-06-22Đắc Lắc: 58,
Quảng Nam: 59
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
329
06-06-22TT Huế: 13,
Phú Yên: 71
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
343
05-06-22Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 22
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
351
04-06-22Đà Nẵng: 81,
Quảng Ngãi: 45,
Đắc Nông: 40
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
363
03-06-22Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 88
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
336
02-06-22Bình Định: 05,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 34
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
336
01-06-22Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
348