Soi Cầu Xíu Chủ Miền Nam Supper VIP,1.000.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :27-06-22


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
27-06-22 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
26-06-22Tiền Giang: 182,
Kiên Giang: 856,
Đà Lạt: 533
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
249
25-06-22TP HCM: 313,
Long An: 826,
Bình Phước: 234,
Hậu Giang: 130
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
400
24-06-22Vĩnh Long: 608,
Bình Dương: 205,
Trà Vinh: 254
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
622
23-06-22Tây Ninh: 500,
An Giang: 062,
Bình Thuận: 023
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
575
22-06-22Đồng Nai: 248,
Cần Thơ: 302,
Sóc Trăng: 817
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
619
21-06-22Bến Tre: 582,
Vũng Tàu: 101,
Bạc Liêu: 167
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
507
20-06-22TP HCM: 559,
Đồng Tháp: 076,
Cà Mau: 462
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
757
19-06-22Tiền Giang: 304,
Kiên Giang: 451,
Đà Lạt: 825
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
675
18-06-22TP HCM: 025,
Long An: 175,
Bình Phước: 950,
Hậu Giang: 594
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
533
17-06-22Vĩnh Long: 326,
Bình Dương: 019,
Trà Vinh: 241
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
677
16-06-22Tây Ninh: 742,
An Giang: 503,
Bình Thuận: 090
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
662
15-06-22Đồng Nai: 188,
Cần Thơ: 165,
Sóc Trăng: 533
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
398
14-06-22Bến Tre: 224,
Vũng Tàu: 144,
Bạc Liêu: 309
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
471
13-06-22TP HCM: 927,
Đồng Tháp: 338,
Cà Mau: 792
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
539
12-06-22Tiền Giang: 553,
Kiên Giang: 901,
Đà Lạt: 137
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
242
11-06-22TP HCM: 395,
Long An: 914,
Bình Phước: 051,
Hậu Giang: 752
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
777
10-06-22Vĩnh Long: 513,
Bình Dương: 621,
Trà Vinh: 019
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
573
09-06-22Tây Ninh: 115,
An Giang: 266,
Bình Thuận: 521
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
400
08-06-22Đồng Nai: 738,
Cần Thơ: 210,
Sóc Trăng: 015
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
479
07-06-22Bến Tre: 777,
Vũng Tàu: 665,
Bạc Liêu: 120
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
544
06-06-22TP HCM: 438,
Đồng Tháp: 473,
Cà Mau: 657
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
417
05-06-22Tiền Giang: 916,
Kiên Giang: 019,
Đà Lạt: 209
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
857
04-06-22TP HCM: 780,
Long An: 631,
Bình Phước: 852,
Hậu Giang: 328
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
545
03-06-22Vĩnh Long: 258,
Bình Dương: 164,
Trà Vinh: 635
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
324
02-06-22Tây Ninh: 770,
An Giang: 223,
Bình Thuận: 353
Trúng Tây Ninh745
01-06-22Đồng Nai: 540,
Cần Thơ: 281,
Sóc Trăng: 476
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
509