Soi Cầu Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp,300.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :27-06-22


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
27-06-22 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
26-06-22Tiền Giang: 97,
Kiên Giang: 37,
Đà Lạt: 61
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
331
25-06-22TP HCM: 30,
Long An: 19,
Bình Phước: 77,
Hậu Giang: 21
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
343
24-06-22Vĩnh Long: 08,
Bình Dương: 86,
Trà Vinh: 94
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
352
23-06-22Tây Ninh: 90,
An Giang: 41,
Bình Thuận: 09
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
366
22-06-22Đồng Nai: 07,
Cần Thơ: 00,
Sóc Trăng: 35
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
373
21-06-22Bến Tre: 94,
Vũng Tàu: 22,
Bạc Liêu: 94
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
346
20-06-22TP HCM: 40,
Đồng Tháp: 66,
Cà Mau: 77
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
325
19-06-22Tiền Giang: 18,
Kiên Giang: 43,
Đà Lạt: 44
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
370
18-06-22TP HCM: 83,
Long An: 21,
Bình Phước: 92,
Hậu Giang: 21
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
351
17-06-22Vĩnh Long: 66,
Bình Dương: 70,
Trà Vinh: 82
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
350
16-06-22Tây Ninh: 34,
An Giang: 08,
Bình Thuận: 53
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
339
15-06-22Đồng Nai: 66,
Cần Thơ: 38,
Sóc Trăng: 61
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
362
14-06-22Bến Tre: 52,
Vũng Tàu: 94,
Bạc Liêu: 14
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
357
13-06-22TP HCM: 60,
Đồng Tháp: 38,
Cà Mau: 36
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
346
12-06-22Tiền Giang: 64,
Kiên Giang: 10,
Đà Lạt: 15
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
349
11-06-22TP HCM: 51,
Long An: 74,
Bình Phước: 12,
Hậu Giang: 13
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
373
10-06-22Vĩnh Long: 73,
Bình Dương: 56,
Trà Vinh: 00
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
331
09-06-22Tây Ninh: 68,
An Giang: 74,
Bình Thuận: 70
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
339
08-06-22Đồng Nai: 84,
Cần Thơ: 12,
Sóc Trăng: 38
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
347
07-06-22Bến Tre: 58,
Vũng Tàu: 47,
Bạc Liêu: 55
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
361
06-06-22TP HCM: 20,
Đồng Tháp: 48,
Cà Mau: 52
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
377
05-06-22Tiền Giang: 57,
Kiên Giang: 12,
Đà Lạt: 98
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
367
04-06-22TP HCM: 89,
Long An: 96,
Bình Phước: 36,
Hậu Giang: 16
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
347
03-06-22Vĩnh Long: 19,
Bình Dương: 87,
Trà Vinh: 81
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
333
02-06-22Tây Ninh: 05,
An Giang: 50,
Bình Thuận: 29
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
343
01-06-22Đồng Nai: 11,
Cần Thơ: 64,
Sóc Trăng: 03
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
374