Soi Cầu Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP,300.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :27-06-22


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
27-06-22
26-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0252
25-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt278
24-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7281
23-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng Đề293
22-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6287
21-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt273
20-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề254
19-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4295
18-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9288
17-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7296
16-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4292
15-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt291
14-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6293
13-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 2273
12-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8276
11-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4255
10-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề253
09-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8280
08-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7296
07-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2275
06-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt253
05-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề285
04-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt258
03-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2273
02-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8258
01-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề298
31-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5294