Dàn đề 6 con VIP: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :22-04-24


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Dàn đề 6 con Kết quả Theo
22-04-24
21-04-2430,40,80,83,15,00Ăn đề 80159
20-04-2427,71,92,79,59,79Ăn đề 79174
19-04-2469,92,90,26,04,12Ăn đề 92154
18-04-2478,90,77,04,04,35Ăn đề 04159
17-04-2491,89,39,57,66,63Ăn đề 89154
16-04-2494,62,23,59,50,82Ăn đề 50178
15-04-2440,26,28,18,69,24Ăn đề 69151
14-04-2462,54,36,17,96,88Ăn đề 96183
13-04-2480,49,21,81,10,51Ăn đề 49199
12-04-2473,58,38,49,97,84Ăn đề 73195
11-04-2456,27,39,56,48,98Ăn đề 56193
10-04-2457,38,70,04,71,53Ăn đề 38153
09-04-2488,54,50,06,10,96Ăn đề 10177
08-04-2488,06,01,27,47,95Ăn đề 47182
07-04-2425,93,34,44,74,59Ăn đề 74188
06-04-2458,12,68,93,99,74Ăn đề 12171
05-04-2415,50,16,98,06,26Trượt162
04-04-2457,14,89,70,11,55Ăn đề 89163
03-04-2411,64,19,39,80,62Ăn đề 64190
02-04-2477,80,02,54,34,64Trượt196
01-04-2452,52,99,87,28,53Ăn đề 52193
31-03-2486,32,09,68,20,98Ăn đề 09172